מאמרים

האם האינטרנט מוכר מספיק?

האם האינטרנט הפך למדיה שמוכרת ביחס ישיר למקום שלו בחיינו? התשובה היא פשוטה- עדיין לא! הדגש הוא על המילה עדיין, משום שתהליך הגדילה הוא אינטנסיבי והמגמה היא ברורה, הקניות עוברות לאינטרנט, אמנם עקב לצד אגודל, אבל בהחלט עוברות. איך זה יכול להיות שעד עכשיו האינטרנט לא השתלט גם על הסיגמנט הזה באופן טוטאלי? ההסברים הם יותר מעולם הפסיכולוגיה מאשר מעולם המסחר והכלכלה, למרות שלכסיכולוגיה וכלכלה קווים משיקים רבים ונקודות משותפות אשר תמיד יוכלו להאיר כל סיטואציה באור נוסף, פסיכולוגיה יכולה להסביר כלכלה וכלכלה תוכל להסביר מניעים פסיכולוגים. אז לדרך?
על פי פרסום הודיעה אחת מרשתות המזון הגדולות והיותר תוססות שיש בארצנו, כי רבע מכלל המכירות שלה עד סוף שנת אלפיים וארבע עשרה יהיו דרך הרשת. לפי כך נערכת הרשת הגדולה לקראת היום הגדול ובונה את עצמה מבחינה לוגיסטית לקראת התהליך. מנכ"ל הרשת צופה כי אם יהיה הוא הראשון שיענה לתת שרות הביתה בהקיפים העצומים שלהם הוא צופה, תדלג הרשת שלו ותהפוך לגדולה יותר ואפילו תדרוס רשתות גדולות ממנה שלא יערכו בזמן ולא יבינו את המגמה. מה שבעצם אומר האיש הוא שאם הוא יהיה מותג המזון המוכר ביותר בישראל דרך רשת האינטרנט, קרוב לוודאי שהוא גם יהיה אחד הגדולים בכלל, גם אם בפועל יהיו רשתות גדולות יותר ופרושות הרבה יותר מבחינה גיאוגרפית.
כרגע הדברים עדיין לא שם.

המשך מאמר